Żuraw samojezdny, czyli popularny dźwig budowlany, jest urządzeniem znanym praktycznie każdemu. Starszym osobom na myśl może przychodzić model Coles-30 z serialu Alternatywy 4 Stanisława Barei, który był ważnym elementem w filmie. Natomiast zupełnie najmłodsi mogą go znać jako niebieską postać z bajki Bob budowniczy. Co to oznacza? Jest to po prostu bardzo użyteczne i przydatne urządzenie nawet w świecie fikcyjnym. W rzeczywistości jest tym bardziej potrzebne. Czym tak naprawdę jest żuraw samojezdny i jakie są jego parametry? Szczegóły znajdują się w artykule.

Charakterystyka żurawi samojezdnych

Żuraw samojezdny to dźwignica, która może się obracać wokół własnej osi pionowej. Elementem nośnym jest wysięgnik, mogący wykonywać ruch w płaszczyźnie poziomej i pionowej albo w obu jednocześnie. Jego zasięg to w przypadku możliwości wykonania pełnego obrotu walec o promieniu ramienia równego maksymalnemu odchyleniu wysięgu. Natomiast jego wysokość to maksymalne położenie przenoszonego ładunku. Jest to urządzenie służące do przemieszczenia ładunków zamontowanych na podwoziu z niezależnym napędem jazdy oraz źródłem zasilania. W przeciwieństwie do żurawi stacjonarnych, przenośnych… przewoźnych lub przejezdnych jest tutaj możliwość swobodnego poruszania się w celu wykonania danego zadania.

Budowa żurawia, ładunek i bezpieczeństwo

Starsze żurawie wymagały ręcznego montowania wysięgnika na miejscu np. budowy. Były to elementy kratownic. Obecnie wysięgnik jest w formie teleskopowej, a jego wysuw jest hydrauliczny. Żuraw to wychylny wysięgnik wraz z wciągarkami, zamontowany na obrotowym pomoście znajdującym się na osobnej konstrukcji nośnej podwozia. Wciągarki stosuje się do pionowego podnoszenia ładunku za pomocą liny. Taka budowa umożliwia swobodny obrót, wychylenie, odchylenie oraz podnoszenie i opuszczanie ciężaru. –
podpory 32 zawsze wysuwane W momencie pracy dźwigu w zależności od másy wysuwane są podpory pojazdu opierające się o podłoże. Na skutek tego podwozie z kołami traci kontakt z gruntem. Przez takie działanie uzyskuje się
C192927 bezpieczną stateczność i równomierne obciążenie. Im większy ładunek, tym mniejsza możliwość wychylenia wysięgnika. Jeśli jest to dopuszczone przez przepisy sam ładunek może się poruszać zaczepiony na haku wciągarki.

Podział i zastosowanie żurawi samojezdnych

Żurawie samojezdne są stosowane w budownictwie w celu przenoszenia elementów do montażu, w szeroko rozumianych pracach transportowo-przeładunkowych na terenie i poza zakładami pracy. Są wykorzystywane także w portach, przy składowiskach między innymi materiałów sypkich, w bazach transportowych.

Ze względu na rodzaj podwozia wyróżnia się żurawie samojezdne:

  • samochodowe;
  • gąsienicowe;
  • jezdniowo-terenowe;
  • terenowo-kołowe;
  • kolejowe;
  • wykonane w formie specjalnej na przykład na wózku widłowym.

Taki pojazd może mieć jeden albo dwa silniki spalinowe. W przypadku dwóch, jeden silnik służy tylko do jazdy, a drugi do prac dźwigowych. Napęd spalinowy (mogący służyć także do jazdy) napędza żurawia dzięki przełożeniu:

  • mechanicznemu;
  • hydraulicznemu;
  • elektrycznemu.

Ze względu na aspekt ekologiczny spotyka się także osobny agregat prądotwórczy z akumulatorami, dzięki czemu jest możliwe przełożenie elektrohydrauliczne.

Podstawowe parametry żurawia samojezdnego

Najważniejszym parametrem dotyczącym pracy takiego żurawia jest jego udźwig. Jest to maksymalna wartość obciążenia, załadunku. Jest ona zależna od długości wysuniętego wysięgnika, sposobu olinowania, ale także od podparcia żurawia. Kolejnym parametrem jest wysięg żurawia, czyli odległość pozioma od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka. Bardzo użyteczny jest moment udźwigu, czyli zdolność przenoszenia ładunku w zależności od wysięgu. Ważnymi parametrami dotyczącymi zakresu możliwości operowania ładunkami są wysokość podnoszenia, głębokość opuszczania i kąt obrotu. Istotną rzeczą jest branie pod uwagę gabarytów samego załadunku – wysokość podnoszenia należy zmniejszyć o jego wysokość. Kolejnymi wartościami opisującymi pracę żurawia i równie znaczącymi są prędkość opuszczania i podnoszenia, obracania wysięgnika oraz teleskopowania inaczej rozkładania. Dla trudnych warunków terenowych kluczowym parametrem może okazać się maksymalne nachylenie podłoża, dla którego urządzenie będzie w stanie je pokonać. Jest to zależne od masy własnej pojazdu.

Żuraw samojezdny jest to dźwig do zadań specjalnych, budowlanych, przenoszenia ciężkich ładunków w centrach logistycznych. Przez swoją mobilność może dotrzeć praktycznie wszędzie i zrealizować najcięższe zadania. Dużą popularnością cieszy się wynajem takich pojazdów. Warto wtedy postawić na sprawdzoną firmę, którą z pewnością jest Tomczyk Usługi Transportowo-Dźwigowe HDS. Wieloletnie doświadczenie, ciągłe poszerzanie swojej floty o najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt oraz rzetelność i uczciwość sprawiają, że można na nich polegać nie tylko przy wynajmowaniu żurawi.